Exponeringsställ

Skandinavisk Hemslöjd utlånar till sina kunder olika exponeringslösningar. Ett prov på av varje artikel sitter fastskruvat på hyllkanten tillsammans med en tydlig hyllkantsetikett med prisangivelse, vilket gör det lätt för konsumenterna att hitta rätt produkt.

Ett ställ med höjd 160 cm och bredd 45 cm rymmer 20 av de mest säljande artiklarna. Yttligare ett mindre ställ med bredd 30 cm, rymmer 11 artiklar.

Lägg märke till den vackra toppskylten.