Skandinavisk Hemslöjd AB
Förrådsvägen 16
144 40 Rönninge
Tel: +46 (0)8 22 50 23
Fax: +46 (0)8 22 50 24

E-post: info@skandinaviskhemslojd.se